محوطه ی سیاه (معرفی کتاب)توهم سیطره، ذات مکتب های فاسد ایرانی، فارسی و خراسانی را می سازد. این مفهوم در کلیت هویت فارسی، فارس زده گی را زاده است که در سطح منطقه ی ما از بدترین دشمن اصالت های بومی کشور هایی چون افغانستان به شمار می رود. 
 
متاسفانه رسوب برداشت های غلط فرهنگی که حتی به گونه ای به دانش تاریخی مبدل و در رسمیات ما پذیرفته شده اند، کرم های درونی اند که با تقویت آنان، کوشش می شود حفره های سیاسی افغانستان، بیشتر شوند. 
 
در فضای آزاد رسانه یی، مکتوم نماند که هیاهوی فارسیستی، بر چه بنیاد هایی استوار هستند؟ طرح های خراسانی، فارسی و ایرانی با وانمودن اصالت و عمق تاریخی، بدون این که  مجال نقد آنان باید توازن تنقید را به وجود بیاورد، در عرصه ی سیاسی تحمیل و تداخل شده اند. 
 
در محوطه سیاه(ایران) که با تحریف حقایق و تحمیل ایدیالوگ های به اصطلاح فارسی- ایرانی پشتیبانی می شود، کم جلوه دادن ارزش های افغانی در افغانستان، ترک ها و عرب ستیزی استراتیژک در ایران و منطقه، به منظور تضعیف باور هایی که جلو شرک مجوسیت را می گیرند و با عرض اندام واقعیت های تاریخی ضد فارس، دایره ی مجوسگرایی را تنگ تر می سازند، اصل شمرده می شوند.  
 
کتاب «محوطه ی سیاه»، شوونیسم و ایرانیسم را برملا می سازد. در این کتاب، زمینه ها، ابعاد و ایدیالوگ های مکتب منفور فارسی/ پارسی با اجزای ایرانی، به بررسی گرفته شده اند و از مدخل تحلیل سیاسی، به عمق تاریخی وارد می شوند و ضمن بازگویی و تعریف درست حقایق، به این نتیجه می رسند که فارسیسم منحط، یک مکتب زاده و پرداخته ی استعمار سیاه می باشد که با صورت استراتیژیک، سال ها قبل طراحی شده بود تا در دایره ی مقولات تبعیض نژادی، تعدی و تحریف، به استعمار نو کمک کند. 
 
آن چه در مکتب منحط فارسی/ پارسی تاکید می شود، تفاخر به مذموم ترین شکل هویت قومی ست که با غصب جای دیگران، باعث تشتت می شود. ]
 
جامعه ی ما از رهگذر سیاست های فارسیستی، دچار التهابی شده که هرچند در حد تحرک چند ناقل حقیر است، اما در بستر سیاسی، گاه دست آویز می شود تا از ساخت نسخه های افغان ستیز آن، رعب ایجاد کنند و در فضای کاذب، به مفادی دست یابند که در سیستم های ائتلافی 19 سال اخیر، انحصار قدرت از سوی بعضی اقلیت ها، به یک پدیده ی نفرت انگیز اجتماعی و سیاسی، مبدل شده است. 
 
متاسفانه استعانت مداوم از فرهنگ ها و تواریخ جعلی، جلو تطهیر سیاسی را نیز گرفته اند. به این دلیل، اهمیت روشنگری هایی که جلو دست آویز های مغرضانه را می گیرند، به ضرورت سیاسی ما مبدل می شود. 
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/12583


تاسو دغه لیکنه شریکولی شئ!

د لیکوال نورې لیکنې
Loading...

تبصرې

تبصرې نشته

خپله تبصره مو ولیکئ