پاکستان : د هند جنګي الوتکې په سږ کال کې 20 ځله د پاکستان خاورې ته ننوتلي دي

 د پاکستان د بهرنيو چارو وزارت وياند ادعا کړې ، چې د هند جنګي الوتکې په سږ کال کې 20 ځله د پاکستان خاورې ته ننوتلي دي .
نوموړي زياته کړه ، چې له2007 ز کال راهيسې تر اوسه 182ځله د هند له خوا د دوی حريم ته جنګي الوتکې ننوتي دي.