مالوماتي ويډيوګانې
ننګرهاری ځمکنی توت (توت زمينی)
مالوماتي ويډيوګانې

ننګرهاری ځمکنی توت (توت زمينی)

انګلېسي کې د کامې (،) سمه کارونه | The correct use of the comma (,) in English
مالوماتي ويډيوګانې
 انګلېسي کې د (پوهې او تعليم) کلمو ترمنځ توپير | Difference Between Knowledge & Education
مالوماتي ويډيوګانې
په ژوند کې مو کومه ستره ماتې خوړلې | What is the biggest defeat in your life?
مالوماتي ويډيوګانې
۹۳ سلنه جلال اباد ښاريان د څښاک پاکو اوبو ته لاس رسی نه لري
مالوماتي ويډيوګانې
څنګه کولی شئ په پښتو ژبه لنډې جملې جوړې کړی؟ How can you make short sentences in Pashto?
مالوماتي ويډيوګانې
څنګه د فوټوشاپ ژبه بدله کړو او دري- پښتو په کې وليکو؟
مالوماتي ويډيوګانې
 انګلېسي: آيا د دغه پنځو کلمو په سم استعمال پوهېږئ؟
مالوماتي ويډيوګانې
lower third - د ویډیو پر سر د سرلیک ځای پر ځای کول
مالوماتي ويډيوګانې

lower third - د ویډیو پر سر د سرلیک ځای پر ځای کول