د کورونا ویروس څخه څنګه خوندي پاتې کېدای شو؟

د کرونا ویروس حقیقت پلټونکي لادرکه شوي

د مشن امپسېبل فلم شوټنګ د کورونا له وېرې بند شو

کورونا ویروس څنګه رامنځته شو!

امریکا ته هم کورونا ویروس ورسېد

د بلخ سیمه ییز بازار ته ٪۹۰ زیان اوښتل