غبرګې لوړې؛ د معاملو ژورې

د سیاسیونو لوبه او د افغانانو انديښنې

آيا عبدالله عبدالله د شاته تګ لار لري؟ 

جنرال دوستم د مارشالۍ رتبه غواړي 

تر سیاسي هوکړې وروسته سولې ته نوې هیلې

عبدالله څنګه او څه لپاره واک کې شریک شو

عطا محمد نور د ولسمشر غني لېدو ته ورغلی 

رباني: د اوسني حکومت مشروعيت د پوښتنې وړ دی 

عبدالله د مديريت وړتيا نه لري او که بوخت دی؟