پېښې

هېواد کې د کرونا ۱۲۰ نورې مثبتې پېښې ثبت شوې

هېواد کې د کرونا وبا ۷۶ تازه پېښې ثبت شوې دي

هېواد کې د کرونا وبا ۲۸ تازه پېښې ثبت شوې دي