ثنا اعجاز: تروریزم د پښتنو خواړه خوري

منظور پشتین نن ورځ د بند څخه آزادېږي

خلجیان پښتانه وه

پښتانه او اسلام

وایي چې مړ هم زه او پړ هم زه!

سرور دانش: شهيد مزاري د ملي يووالي سمبول وو 

مه ژاړه پښتو! 

ازاد پښتونستان ، یو واقعیت

په افغانستان کې تعصب چا او له کومه وخته پیل کړ؟

د سرور دانش بې مسولیته څرګندونې

د پښتو ژبې ځانګړنې

بیایید از خود آغاذ نماییم و به تعصب نه بگوییم!

د پښتنو او افغان ملت قهرمان څوک دی؟

پشتون ها (معرفی کتاب)

رنسانس خیالی بقایای تیمور لنگ

ولې پښتانه د ترهګرۍ ښکار ګرځېدلي؟! 

د لر او بر پښتنو لېکوالانو يووالی

مداخله ی آَشکار