ټولنیزې رسنۍ درته د جنت لار کړئ!

پوهېدل ‎

هغه کارونه؛ چې کول یې ژوند ښکلی کوي 

د ماتې مرکزي فکتور

د کلي انځور

د کلي انځور

زده کوونکي موبایل ته تر غذا ترجېح ورکوي!

اروا پیژندنه

ژوند داسې دی؛ لنډه کیسه

ټــــــــال وزنګولـــــــم!

د سودا کڅوړه

د نورو لپاره ځان مه ستړي کوئ

د خلکو ټولنيز مسؤليت

 مینه، شعر، ښځه او سیاست

د غرض لاسونه

ايا غواړئ؛ په ټولنه کې ښه ملګري ولرئ؟

ځوانان او د سیاسي ټېکدارانو ترې ناوړه ګټه!

ظریفه غفاري ته د زړورو ښځو جاېزه ورکړل شوه

د هنري فورد د مشهورو ویناوو ژباړه

«قلعه صفت» په لغمان کې د ملا صفت کلی  

نړۍ د ښځې په ورغوي کې!

له ثریا وروسته یوه پیړۍ بې‌وزرو الوت

ځان وژنه او عوامل یې

 د ډب مسلماني  

سیاسي شوی انسانیت

موږ په خوله مسلمانان یو، خو په عمل کې نه! 

وارده شوې روښنفکري

لس کتابه لس رازونه