چین کې هغه ویروس چې مرګونه یې رامنځته کړل

د کورونا وېروس له امله د ځېرک ټیلېفونونو زیان

د کورونا له ۹۷ اخیستل شویو نمونو لس یې مثبتې دي

کرونا د نړيوالو د ژبو په سر نوم