ولسي جرګه تر يوې ناڅرګندې مودې رخصت شوه 

ولسي جرګه ۴۵ ورځې رخصت شوه 

صالح: ولسي جرګه دې له بې وزلو بښنه وغواړي 

پر فوزيه کوفي وسله وال بريد شوی 

مير رحمان رحماني: صالح مونږ ته سپکاوی کوي 

ولسي جرګې د ولسمشر غني دوه فرمانونه ور رد کړل