ولسمشره! ته په ځواب راکولو مجبور يې

د جنوبي ویتنام وروستۍ ولسمشر

کار عملی پروژه کاسا 1000 آغاز شد

جنرال خوشحال سعادت محاکمه کېږي

ولسمشر د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل

رحمت الله نبیل د عبدالله عبدالله خبرې ناسمې دي

غبرګې لوړې؛ د معاملو ژورې

ولس په تنور کې او ولسمشر د فيل په غوږ کې

ولسمشر غني یو ځل بیا په طالبانو د اوربند غږ کړی

ولشمسر غني د کوېټ او قطر په طرف روان شو

ولسمشر غني په دوحه کې د طالب استازو سره نه ګوري

عبدالله عبدالله نن له ولسمشر غني سره کتلي دي

په غني پسې نه، په جګړه پسې مو را اخيستې ده

ولسمشر غني د لویې پکتيا له مشرانو سره کتلي 

حکومت موقت خلاف ارزش های قانونی است

  ناراضه بوډۍ