د امريکا پارلمان پنځه غړي کرونا ويروس نېولي  

هرات کې ښځينه بنديانو زندان ته اور اچولی 

عمر يې ۹۲ کاله دی خو کرونا ته يې ماته ورکړه