د موقت حکومت ناکامه ډنډوره

موقت حکومت د بهرنیو استخباراتو نسخه

د موقت حکومت باز به د چا پر اوږه کښېني!؟

چرا حکومت موقت؟

هڅې باید د مرکزي حکومت پر محور راټولې وي

ولسمشر محمد اشرف غني ته سر خلاصی لیک

آیا حکومت موقت به نفع ملت است؟

له روهي نيوز د نن ورځې خبري ټولګه