د مصر پخوانی ولسمشر حسني مبارک مړ شو

د مصر حکومت (هشام عشماوي) اعدام کړ

عربي ناټو او د منځني ختيځ کړکېچ  

د نړۍ له هېوادونو سره بلد شئ؛ لرغونی مصر

د مصر اهرام انسانانو جوړ کړئ که پېریانو؟

مصر کې فرعوني هرمونه | Pharaonic Pyramids in Egypt