مسکو یوه کلیسا کې دوه کسان په چړو وهل شوي دي

د ماسکو، عبدالله او طالبانو مثلث

آيا پوتين به بيا په ۲۰۲۴ کې ولسمشر شي؟ 

د سيمې پر هېوادونو د مسکو غږ 

مسکو خپل پوځ ته (آ-5) راکېټونه ورکوي 

روسيه او د افغانستان اوسنی کړکېچ