د ډب مسلماني  

كرونا ويروس او د شرعي اسبابو استعمال

روژه کې دا وکړئ او دا مه کوئ

روژه څنګه ونېسو او څه پکې ترسره کړو!؟

پښتانه او اسلام

کوم کسان مونږ سره صادق دي

زه ګلاب د سر درو یم، ته ارام شه سمندره

د مسلمانانو د بې اعتباره کېدو ځینې علتونه

کتاب (لنډه کيسه)

اجـــــــــرونه (پنځلسمه او وروستۍ برخه)