محقق: مجاهدينو ته د جنګ سالار ويل ظلم دی 

عطا محمد نور د محمد محقق کور ته ورغلی 

سرور دانش: شهيد مزاري د ملي يووالي سمبول وو