علي وزير په کرونا ويروس اخته شوی 

افغانستان در حمایت از نجات پشتونها