څنګه کولی شو انګلېسي ژبه زده کړو؟  

د ښۀ لیک، لیکلو اصول

ټافل ازموينه کې د لېکنې (writing) دندې