د افغانستان اساسي قانون که د عيسويانو انجيل!؟

د فساد ضد مبارزه ولې ټکنۍ ده؟

د نشه يي توکو یو لوی قاچاق‌وړونکی نیول شوی

په ادارو کې اهل کار ته د کار سپارلو ګټې

کاذب سیاست او د حکومت له لورې د مفسدینو پالنه!