د رمضان ځینې اداب او لارښوونې

د تراويحو لمانځه لنډ احکام

روژه او ګټې یې

روژه کې دا وکړئ او دا مه کوئ

روژه څنګه ونېسو او څه پکې ترسره کړو!؟

د رمضان وروستۍ لسيزه او په عبادت شپه روڼول

راځــــــئ! رب تـــــــــه وژاړو

د رمضان وروستۍ لسيزه او په عبادت کې ﺯيار ويستل

د ليلة القدر فضيلت او ځانګړنې

اجـــــــــرونه (پنځلسمه او وروستۍ برخه)