ولس ته د صالح ډاډ: سوله راتلونکې ده

صالح او د کابل امنيت؛ شپږمه ورځ پنځمه پرېکړه 

صالح: کابل تېره ورځ د شپږو پېښو شاهد وو

پر فېسبوک د امرالله صالح او محمد محقق ټکر 

د سهار ۶:۳۰ بجو ۵۱ مه ناسته او په کې شوې پرېکړې 

امرالله صالح ته پرانیستی لیک

صالح: کابل کې کوم بهرني وګړي نه دي نېول شوي 

د شپږ نیمو غونډه او د مجرمینو وارخطايي

صالح په یوه شپه دوه زره کورنۍ ودردولې

صالح: پوليس د مجرمينو د وېشتلو حق لري 

امرالله صالح ته د يو سرتيري ليک 

له روهي نيوز د نن ماښام خبري ټولګه

له روهي نيوز د نن ورځې خبري ټولګه

له روهي نيوز د نن ورځې خبري ټولګه