ارګ: عبدالله عبدالله سره خبرې روانې دي

د موقت حکومت ناکامه ډنډوره

له عقدو ډک سیاسیون موقت حکومت غواړي

کاکتوس!

سوله تر هر څه لومړی یووالي ته ضرورت لري