هند ته افغان صادرات زیات شوي

انګلستان له امريکا لارې جدا کوي 

د نکریزو صنعت (Industry of Henna)

چابهار بندر اقتصادي پرمختګ که د سیالی ډګر..؟

د مارک زاکر برګ ۷ نصیحتونه