ولسمشر غني له ډاکټر زلمي خلیلزاد سره وکتل

خليلزاد کابل ته راغی

حمدالله محب او زلمي خليلزاد پر سولې خبرې کړي

امریکایي موخې او افغان سیاستوال

د خلیلزاد نوې معما

افغان سوله، کوم ارزښتونه د دفاع وړ دی

افغان سوله، خلیل زاد ماموریت او دویم پړاو

له روهي نيوز د نن ماښام خبري ټولګه

خليلزاد د کومو موخو لپاره کابل ته راغلی؟ 

له روهي نيوز د نن ورځې خبري ټولګه

 خليلزاد له رشيد دوستم سره په ترکيه کې کتلي