د هندو کور کې روژه (خاطره)

 د ډب مسلماني  

دوه ستر نعمتونه

د رمصان نه ورځ دوه مخکې د نفلي روژو نيولو حکم

شک د ورځې روژه نېول  

د رمضان ځینې اداب او لارښوونې

د تراويحو لمانځه لنډ احکام

د روژه ماتي مسنونه طريقه

د روژې په اړه اړينې خبرې

روژه کې دا وکړئ او دا مه کوئ

روژه څنګه ونېسو او څه پکې ترسره کړو!؟

رمضان مياشتې د وروستۍ لسيزې فضيلت او ځانګړنې

د رمضان وروستۍ لسيزه او په عبادت شپه روڼول

راځــــــئ! رب تـــــــــه وژاړو

د رمضان وروستۍ لسيزه او په عبادت کې ﺯيار ويستل

د ليلة القدر فضيلت او ځانګړنې

د سرسايي اړوند اړين احکام 

د ﺯکاة الفطر  تعريف، حکم او حکمت

الوداع