شک د ورځې روژه نېول  

د رمضان ځینې اداب او لارښوونې

د ليلة القدر فضيلت او ځانګړنې

د ﺯکاة الفطر  تعريف، حکم او حکمت

الوداع