پاکستان پوځ د رسنیو لپاره خپل نوی مسول وټاکه

ټولنیزې رسنۍ درته د جنت لار کړئ!

اسلامي ژورنالېزم

ډمې رسنۍ

ولی عهد حمدان بن محمد د یو اوښ سره مینه لري

په رسنیو کې نا خوالې او غیرې مسلکيتوب

د ننګرهار والي پر یوه فسبوکي پوست تبصره

له مینې پرته رسنیز ډګر ته مه دانګئ