ولسمشر غني د جمعيت ګوند له مرستيال سره وکتل 

عطا او قانوني ټوټه شوی جمعيت سره ګنډي 

رباني: د اوسني حکومت مشروعيت د پوښتنې وړ دی 

د صلاح الدين رباني او سيد اکبر آغا لېدنه