ګاونډیانو ته هم ارزښت نۀ لرو

ايران کې څلور افغان کډوال په سيند کې ډوب شوي 

محمد حنيف اتمر له جواد ظریف سره وکتل 

ګاونډیان که دښمانان!؟

د افغانستان ضعف ټکې

چابهار بندر اقتصادي پرمختګ که د سیالی ډګر..؟