امريکا له افغانستانه ۴۱۰۰ خپل باسي

مک‌ ماسټر: ټرمپ طالبانو ته د بريا پيغام ورکوي 

امريکا: پوځيان وباسو خو دوه سترې اډې پرېږدو 

ملېر: د پوځيانو د وتلو بهير مو پيل کړی