د پاڼې محتوا

ټګونه


بیرغ‎

دا تور، سور او زرغون رنګ سپینوي هر رنګ په رنګ دا د غازیانو عمل نامې هر رنګ یې بیانوي بیلې کارنامې دا تور، سو ...

ډمې رسنۍ

د موقتې ادارې له رامنځته کېدلو او تر دې دمه ځینو رسنیو تخریب او مسایل تحریم کړي دي. که څه هم د رسنیو لپاره ځانګړ ...

دنیا تشه ښکاري ماته

نن په ښار کې هیڅوک نشته نن په ښار خوره چوپتیا ده نن دښار خلک غیب شوي لکه ګډه چې وبا ده ویل کیږي دلته هلته څو ...

 لوبه بدلیږي

د مارچ پر دیرویشتمه، د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو، په څه کم یوه میاشت کې، د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر و ...

د تاریخ ماضي ‎

تاریخ د ماضي، حال او راتلونکي د اړیکو جال دی، چې د بشر نېکبختۍ او بد بختۍ پکې رانغاړل شوي دي. نیکبختي زموږ په شا ...