له حکومت سره د نړیوالو تعهدات پر ځای دي

ناټو له افغانستانه پر ملاتړ بيا ځلي ټېنګار کړی