آرزوست

 آرزوستز این رهبران سُست عنصر دلم گرفت
هم رزمان، همسنگران و دلیرانم آرزوست

ملول گشت خاطرم از این همه ادعا و بیان
وطندارانی چون امان، داوود و نجیبم آرزوست

تا بکی دل بگیرید و چشم ها باشد پُر ز نم؟
دهقانان، کارگران و استادانم آرزوست

گر بگردی این شهر را کوچه به کوچه
منافق بینی هر جا، مرا یک با ایمانم آرزوست

این همه بیان فقط از مجاهد و جهاد بهر ملت
مرا همان ویش زلمیان و دوستان با وجدانم آرزوست

نگفت آن شیر شهید (نجیب)، عاقبت خواهید دید!
مرا نکته ها و بیانات آن مرد مردانم آرزوست

Loading...
tags

ستاسې تبصرې

*


Top