یوه داسې بیټرۍ جوړه شوه، چې د بکتريا د ميتابوليزم په مرسته به کار کوي

یوه داسې بیټرۍ جوړه شوه، چې د بکتريا د ميتابوليزم په مرسته به کار کويد Advanced Materials Technologies نومي ژورنال په ورستۍ ګڼه کې راغلي دي، چې د بینهمتون پوهنتون څخه د امريکايي پوهانو يوه ډله توانيدلې ده، چې یوه داسې بیټرۍ جوړه کړي، کومه چې به د میکروبونو د ميتابوليزم په مرسته کار کوي. دغه پوهان په ډاګه کوي، چې بیټرۍ ډېرساده میکانیزم لري، او د کار کولو میکروبونه او بکتریاوې یې زموږ د ژوند په هر کونج کې شته، چې ځنې کار واخلو. څېړونکو د یوې داسې بیټرۍ د جوړولړ لپاره د پاڼې(کاغذ) پر مخ د سپينو زرو نايتريت وهلی او پر سر یې موم پوښلی دی، د بیټرۍ په سرچپه لوري یې یو داسې زیرمتون، چې په کې د بکترياوو مايع وچول شي جوړ او د کروماتوګرافۍ(chromatography) په وسیله یې ټوله پروسه څېړلې ده. کله چې د کاغذ ټوټه قات شي او په دې ډول دغه دوسې سطحي سره په تماس کې شي، نو بیټرۍ د بکترياوو د ميتابوليزم په مرسته برق تولیدوي. کارپوهان وايي، چې د برق اندازه د پانې په لویوالي او د سطحو په ډېر تماس پورې اړه لري. یا په بله ژبه، څومره چې ډېره سطحه سره یوځای او په تماس کې کیږي، هغومره ډېر برق تولیدیږي.
زه په دې باور لرم، چې دغه نوی نوښت به خامخا په یو ځای کې وکارول شي. د بیلګې په توګه د طب په وسیالو کې، په کومو کې چې ډېر برق ته اړتیا نه شته، لکه د هغه بیولوژیکي الو سنسورونه، چې د ناروغ په وینه کې د بورې کچه ازمویي، خو په نورو ځایونو کې به ځنې کار وا نه اخیستل شي، هغه دا چې میروبونه هم تلپاتې ژوند نه لري او ډېر ژر مري.
 


Loading...
tags

ستاسې تبصرې

*


Top