ټولنیزې
پناهجویی؛ بحران فراگیرجهان
ټولنیزې

پناهجویی؛ بحران فراگیرجهان

له ثریا وروسته یوه پیړۍ بې‌وزرو الوت
ټولنیزې

له ثریا وروسته یوه پیړۍ بې‌وزرو الوت

 نړۍ د ښځې په ورغوي کې!
ټولنیزې

نړۍ د ښځې په ورغوي کې!

 «قلعه صفت» په لغمان کې د ملا صفت کلی  
ټولنیزې

«قلعه صفت» په لغمان کې د ملا صفت کلی  

ظریفه غفاري ته د زړورو ښځو جاېزه ورکړل شوه
ټولنیزې

ظریفه غفاري ته د زړورو ښځو جاېزه ورکړل شوه

ځوانان او د سیاسي ټېکدارانو ترې ناوړه ګټه!
ټولنیزې

ځوانان او د سیاسي ټېکدارانو ترې ناوړه ګټه!

 ايا غواړئ؛ په ټولنه کې ښه ملګري ولرئ؟
ټولنیزې

ايا غواړئ؛ په ټولنه کې ښه ملګري ولرئ؟

 د غرض لاسونه
ټولنیزې

د غرض لاسونه