ټولنیزې
۱۱۴ کلن بوډا کرونا ويروس مات کړ
ټولنیزې

۱۱۴ کلن بوډا کرونا ويروس مات کړ

عمر يې ۹۲ کاله دی خو کرونا ته يې ماته ورکړه 
ټولنیزې

عمر يې ۹۲ کاله دی خو کرونا ته يې ماته ورکړه 

افغان کډوال ايران کې د ژوند کومو ناخوالو سره مخ دي؟
ټولنیزې
د چاپیریال ساتنې پر وړاندې زموږ مسؤلیت
ټولنیزې

د چاپیریال ساتنې پر وړاندې زموږ مسؤلیت

نورستان کې د ښځو او ماشومانو خراب وضعیت
ټولنیزې

نورستان کې د ښځو او ماشومانو خراب وضعیت

د نهیلۍ او زړه تنګون درملنه
ټولنیزې

د نهیلۍ او زړه تنګون درملنه

پر ځوانانو د ټولنیزو رسنیو اغېزې
ټولنیزې

پر ځوانانو د ټولنیزو رسنیو اغېزې