ټولنیزې
د سالنګونو په واورو کې د مزار ګردونه
ټولنیزې

د سالنګونو په واورو کې د مزار ګردونه

د شاګردانو روزل په مظلوم او محکوم ډول
ټولنیزې

د شاګردانو روزل په مظلوم او محکوم ډول

کونړ د مياخيل له نظره!:ليکوال محمدالله آرين
ټولنیزې

کونړ د مياخيل له نظره!:ليکوال محمدالله آرين

« فسبوکي» غلا ؟ که :  « ادبي سرقت » !؟
ټولنیزې

« فسبوکي» غلا ؟ که : « ادبي سرقت » !؟

تفکر
ټولنیزې

تفکر

موږ دغه (وسطیت) غواړو نه هاغه!
ټولنیزې

موږ دغه (وسطیت) غواړو نه هاغه!

د کوچنیانو ژمنۍ رخصتۍ
ټولنیزې

د کوچنیانو ژمنۍ رخصتۍ

نامه ای برای پیامبر محمد (ص)
ټولنیزې

نامه ای برای پیامبر محمد (ص)

پر ټولنه د پردي کلتور اغېزې
ټولنیزې

پر ټولنه د پردي کلتور اغېزې