د  " لوړه ټکنالوژي-نور"  برخې لیکنې  

 که پاسورډ مو نوم، اعداد او نښې وي، دا ولولئ

که پاسورډ مو نوم، اعداد او نښې وي، دا ولولئ

که پاسورډ مو نوم، اعداد او نښې وي، دا ولولئ

زموږ له منځه ډېری فکر کوي، که یې د فېسبوک، ټويټر يا ایمیل په پاسورډ کې اعداد او زیاتې نښې وکارولې؛ نو ای‌ډي یې ډېره محفوظه ده.

کیسه داسې ده چې د Bill Burr په نامه د ټولنیزو رسنیو او اي‌مېلیونو د خونديتوب یو څېړونکی وايي، که تاسې په پاسورډونو کې يو نوم او بیا پسې ښه ډېر اعداد او نښې وکاروئ، په ډېره اسانه د هکرانو لاس ته لوېږي.

 Bill Burr زیاتوي، هر څومره چې ستاسې پاسورډ په همدې ډول اوږدېږي، هکر ته ی...