د  " ورزشي"  برخې لیکنې  

افغانستان د کرکټ په ډپلوماسۍ کې هم پاکستان مات کړ

افغانستان د کرکټ په ډپلوماسۍ کې هم پاکستان مات کړ

افغانستان د کرکټ په ډپلوماسۍ کې هم پاکستان مات کړ

دا څرګنده ده چې نن سبا د زياترو هيوادنو مشران، د تروريزم د ملاتړي هيواد په توګه د پاکستان د نوم اخيستلو هيڅ فرصت له لاسه نه ورکوي، اودا چې تر ټولو زيات زيان ددې هيواد شاوخوا ګاونډيو ته رسيږي نو معلومه ده چې د ياد هيواد د سياسي او اقتصادي انزوا لامل هم د همدغو هيوادونو چټکې هڅې دي او فکر نکوم دا رول تر هغه وخته چې پاکستان خپلو مزاحمتونو ته د پای ټکی کښنږدي، ودريږي.


د ګاونډيو هيوادونو ناخوښي، په نړيواله کچه د مرستندويه سازمانونو خفګان، په سيمه ايزه کچه د مرستندويه سازمانونو پريکون، ددې هيواد د سوداګريو ټولو لاينونه له پامه غور...