د  " شعرونه "  برخې لیکنې  

څو طنزيه شعرونه

څو طنزيه شعرونه

څو طنزيه شعرونه

 غزل
غوږ،غوږ د کلا شاته وم ،ستا پلار غږيده
له نيا سره دې يوځاى،په شيروار غږيده
يو وختې راته لږ غوندې،ماسته راکړي وو
يادول به يې هر وختې،په بار،بار غږيده
بېګا يې له ځوړندي نه غورځولې وه ،کټوۍ
پېشو ته په غوسه و،تر سهار غږيده
ماهم ترې تښتولې وه،له چرګې نه هګۍ
راخوشې و په منډو،په رفتار غږيده
برياله!در روان وم،خو وږى ومه،ستون شوم
له لوږې نه مې خېټه کې سېتار غږيده
++++++++++++++++++++++++++++++++++
...


Top