کج بشین، راست بگو!

کج بشین، راست بگو!۲۵ قوس ۱۳۹۶
سیاسیون افغان با حمایت متحدان خارجی و تکیه بر اریکه قدرت، پس از ۱۷ سال حضور فعال سیاسی- نظامی، با     مصارف میلیارد ها دالر، و وارد نمودن تلفات سنگین جانی و مالی به پیکر ملت دردمند افغانستان و سربازان قوای ائتلاف، در تقابل سیاسی- نظامی- اقتصادی، علیه رقیب های جهانی و منطقه ای شان، به چنین وضعیت و موقعیت؛ قرار دارند!
سیاسی ساخته شده های میلیونر افغان + شبکه های تصویری در تبانی با تعدادی از نهاد های به اصطلاح مدنی؟ مزد بگیر، دانسته و نا دانسته کشور را به نا کجا آباد برده؛ علیه یک دیگر به چنین تبلیغات مصروف اند.
۱ : ـ ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه مدعی اند، که دولت آنها بر آمده از اراده ملت و نتایج انتخابات می باشد.
۲ : ـ وابسته های دولت سلف، دولت وحدت ملی!؟ را غیر مشروع خوانده، خواهان تدویر لویه جرگه! می باشند.
۳ : ـ چهره های منتقد لویه جرگه، خلاف نظرات قبلی شان، تدویر لویه جرگه را، بدیل بهتر از انتخابات می دانند.
۴ : ـ جمعی از هموطنان منجمله آقایان سیاف، حکمتیار و . . . یگانه راه حل معقول، بر گذاری انتخابات را میدانند.
۵ : - گفته میشود بین طالبان افغان، داعش، القاعده و سایر تروریست ها؛ هیچ تفاوت وجود ندارد.
۶ : ـ آقایان خلیلی و خپلواک میفرمایند، طالبان هر جائیکه خواسته باشند؛ از جمله به کابل میتوانند دفتر ایجاد نمایند.
۷ : ـ طالبان تروریست و نوکر بیگانه میباشند، یا به دولت بپیوندند یا کشته شوند؛ دیگر راه وجود ندارد.
۸ : ـ آقای رئیس اجرائیه گفت: در صورتی که طالبان علاقمند صلح باشند؛ میتوان در این مورد فکر نمود.
۹ : - طالبان میگویند: تا تعیین خروج قوای اشغالگر، ما آماده مذاکره با دولت دست نشانده نمی باشیم.

هموطنان عزیز و کوره دیده: توجه بفرمایید تفاوت دیدگاه ها از کجا تا به کجاست. با چه ضد و نقیض گویی، ملت متفرّق، دنباله رو، اسیر ذهن و شکم به پشت چسبیده، توسط سه ضلع یک مثلث زورمند؛ به جان هم انداخته شده اند.
حال این قلم آزاد و فارغ از دغدغه های تشکیلاتی، قومی، زبانی، مذهبی و آزاد از وابستگی به کشورهای دور و نزدیک؛ از نکات ذکر شده ای خود ایشان، چند سوال را متوجه شان می سازم.

۱: ـ  اگر، واقعاً بین طالب افغان، داعش!؟ القاعده و . . . سایر تروریست، ها هیچ تفاوت وجود ندارد، شما چگونه آماده می باشید به هر جا، از جمله در کابل به طالبان دفتر ایجاد نمایید؟
۲ : ـ اگر، در" باج گیری و باج دهی" به تدویر لویه جرگه! توافق صورت گیرد، آیا طالبان دعوت میشوند؟ اگر جواب بلی باشد؛ با کدام ضمانت و اطمینان، طالبان خواهد آمد؟ چرا این ضمانت و وساطت حالا صورت نمی گیرد؟
۳ : ـ وقتی این دولت؛ فاقد مشروعیت و اکثریت سیاسیون دولت سلف هم متهم به فساد، دزدی، چپاول، غصب دارایی های عامه، قاچاق، ناقض حقوق و قوانین بشری، جاسوس چند جانبه به کشور های متعدد، و متهم به هزار و یک دوسیه می باشند؛ آیا چنین ذوات شامل مدعوین لویه جرگه؛ بوده می توانند؟
راه حل و بیرون رفت معقول، عملی و قابل قبول چیست؟ و دریافت این راه کار وظیفه و مسؤولیت کیست؟
به باورم تجزیه و تحلیل وضع ناهنجار کشور، صرف وظیفه، و رسالت فرزندان صدیق، تحصیل یافته مخلص، اکادمیک، غیر جانبدار، دور اندیش، متعهد به آرمان های ملت ِ مؤمن، صلح دوست، متضرر و بیزار از انواع مظالم و افراط گرایی می باشد. ختم جنگ، قطع خون ریزی افغان توسط افغان، تأمین امنیت، حاکم ساختن قانون، تأمین عدالت اجتماعی و . . . به صلاحیت خارجی ها نه ؛ بلکه مسؤولیت دولت و اتباع کشور می باشد.
بناءً طرح مشحون، آکنده، مملو از افکار و انسجام ملی " افغانستان شمول " نیاز به آدرس سوم، متشکل از شخصیت های واقعاً مستقل ملی، غیر جانبدار و غیر وابسته «ثالث بل خیر» چهره های پاک، شجاع، جسور، وطن دوست و متعهد به افغانستان یکپارچه که بتوانند حرف حق را به زورمندان سه ضلع یک مثلث متکی به تفنگ( قوای ائتلاف، دولت نا متجانس، غرق در اختلاف، فساد و طالبان مسلح) بگویند که:
این جنگ مجهول و مبهم بین« قوای ائتلاف، دولت و طالبان مسلح افغان» تحمیلی و به ضرر کشور ماست هیچ قدرت در جهان وجود ندارد که عدالت، تحمل پذیری، تأمین امنیت، صلح، منافع ملی، وحدت آگاهانه و هدفمند ملی را به سیاسیون و ملت افغانستان، به ارمغان آرند؛ مگر اینکه خود، منحیث انسان های متمدن، همشهری و هموطن یکدیگر را بپذیریم و متحدانه، از خود، شهر و سرزمین خویش دفاع نماییم.

پس از ۴۰ سال تقابل باید آموخته باشیم، هموطن‌ٔ  که مانند ما نمی اندیشد، نوکر بیگانه، دشمن خاک و ملت، نباید قلمداد شود. در سر تا سر کشور هیچ نیروی سیاسی نیرومند و مستقل، وجود ندارد که حمایت همه اقوام برادر و برابر را با خود داشته باشد. بناءً در چنین شرایط بیشتر از هر زمان دیگر تلاش ورزیم تا به یک تفاهم نسبی بین الا فغانی دست یابیم.
‎ژوندی دې وې ګران افغانستان
پاینده و جاوید باد افغانستان یکپارچه
آشفته

 

Loading...
tags

ستاسې تبصرې

  1. 1.ع شریف زاد

    سلام هوطنان و خوانندګان ګرامی ومحترم

    بحث  ما صرف بخاطر سیاست دروغین ، نا جایز، خلاف شرع ، عرف وعرفان فرهنګ کشور اقوام وقبایل باید نباشد. ما با ید بخاطر داشته باشیم که ما هیچوقت به مداخله کشورهای دنیا  وکشورهای منطقه معضله کشور خود حلکرده نمی توانیم وبه یک فیصله نمرسیم. ایجا د یک حکومت مشترک ، استقلال وتمامیت ارضی از زمان معاهده بن توسط مزدوران چاپلوس و بیکفایت و اندک فهم  به بیراهه وناکامی  کشانیده  شد .
    ملت قهرمان  ومردم راستین کشور ما  توسط نقشه های شوم  استعمار واستعباد با اختلافات  متعدد  با جاسوس بزرګ ۱۳ ملیارد دالری  اقای کرزی عملا به کشور به معرض فتنه وفساد مبدل ګردید . کرزی سر دبیر مصیبت ها ،سازشها ،نازها ، غارتګران  وجنایت کاران کشور را چند دهه دیګر به عقب سوق میدهد. مسایل قومی وقبیلوی را به رقابتهای محلی تزیید میبخشد. ما رابا دیګران چه ؟ این ملت قوم الکثیرهنوزهم درمقابل شیطانت ومنا فقت کشورها جهان با ثبات هستند  

     

*


Top