غــــزل (فېسبوک ته)

غــــزل (فېسبوک ته)غــــزل (فېسبوک ته)
د هر چا یوه مشغولا شولې فېسبوکه
د امـــي هـــم د مــلا شولې فېسبوکه
ډېـر ځوانان دې د لیدلو معتادین دي
سـم مرض سـمه بـلا شولې فېسبوکه
د کتاب پرځای له تا سره یاري کړي
د مـحـصل او طـلـباء شولې فېسبوکه
قیمتي وخت دې زمونږه راضایع کړ
څومـره ته قیـمت بها شولې فېسبوکه
زه امین مسعود دې شر نه امن غواړم
هم فایده هم شر رسا شولې فېسبوکه

Loading...
tags

ستاسې تبصرې

*


Top