مسلمان ته

مسلمان تهمسلمان ته
ــــــــــــــــــ
غافل شوې مسلمانه اخرت نه یادوې
دنیا حرص اخیستی یې قیامت نه یادوې
د هرې یوې ساه به ورکوې هلته حساب
په هره یوه ګناه به تېروې هلته عذاب
په ماته خوله به څنګه ورکوې هلته ځواب
لمانځه ته دې شا کړې عبادت نه یادوې
غافل شوې مسلمانه اخرت نه یادوې
دنیا حرص اخیستی یې قیامت نه یادوې
چې څنګه د دنیا په دې ښېګڼو پسې زور کړې
همداسې به جنت حاصلولو پسې زور کړې
شیطان نه به د نفس په ژغورلو پسې زور کړې
د خدای حکم دې هېر دی اطاعت نه یادوې
غافل شوې مسلمانه اخرت نه یادوې
دنیا حرص اخیستی یې قیامت نه یادوې
ته خدای خپل عبادت او بندګۍ لره پیدا کړې
خو ته د لوی خالق ټولو حکمونو لره شا کړې
بیا څنګه په جنت کې اوسېدلو تمنا کړې
د خپل نفس تابع ځان ملامت نه یادوې
غافل شوې مسلمانه اخرت نه یادوې
دنیا حرص اخیستی یې قیامت نه یادوې
صورت او په سیرت کې مسلمان ته نه یې ورته
د شکل نه غربي یې، یې کفارو ته ور ورته
د خدای دربار ته شا کړې، د انسان ولاړ وې در ته
د ښکلي پیغمبر ژوند او سیرت نه یادوې
غافل شوې مسلمانه اخرت نه یادوې
دنیا حرص اخیستی یې قیامت نه یادوې

Loading...
tags

ستاسې تبصرې

*


Top