غزل

غزل


 

ورکـــــــه میـــــــنه لــــــټومه یاره چــــــــیرته
نن پوښـــــتنه یې کـــــــــومه یاره چـــــــــیرته

                       *****
ټـــــــول جـــــــهان مې پسې دم قدم قدم کړ
لـــــــه زړګـــــي نه یې پوښتمه یاره چــــــیرته

                       *****
اوس مې ســـــــتا لپاره ټــــوله دنـــیا پریښـــوه
په  ژړا  ژړا  ترې  ځمـــــــه  یاره  چــــــــــــــیرته

                       *****
ماهــــــم دغـــــه حقیقت و چـــــــاته نــــــه ویل
له خــــــــزانه هـــــــــیر دمه یاره چـــــــــیرته

                         *****
داعـــــــذاب د چې راکـړی داهم بــــس دی
دا ګـــــــناه تکـــــــرار ومــــــه یاره چــــــیرته

                          *****
بــــــس نور کــــــرکه مې له هرې مینې وشـوه
ســــــــتاله درده  وژاړمـــــــــه  یاره  چـــــــیرته

 

 


tags

ستاسې تبصرې

*


Top