جوانی که ...!

جوانی که ...!کاندیدای اکادمیسین استاد محمد اعظم «سیستانی»
 
جوانی که یک تنه در مقابل لشکری از دروغ و شر و فساد به پاخاسته و نمی خواهد بیش از این در برابر ‏زورگویان و دروغ پردازان «شر و فساد»، اعم از ستمی و سقوی و مافیای چور و غصب حقوق مردم، به خاطر مصلحت بینی های ‏بیش از حد، خاموش بماند، کسی است صاحب قلم و نکته دان و سریع نویس و ملی اندیش به نام مصطفی عمرزی!
‏ عمرزی در مقاله های چون: «جنایاتی که فراموش کرده ایم»، «آیا ویرانگری ها عمدی نبودند؟»، «رسوایی آن روز»، «از ‏فرصت ها استفاده کنیم»، «انبوه افراد مسلح» و غیره و غیره، عملاً در پیشاپیش طیف وسیعی از تحصیل دیده گان و قلم به دستان قوم کثیرالعده و سرنوشت سازی  قرار دارد که از چهار دهه به این سو به نام های مختلف (مجاهد، اشرار، طالب و داعش) از سوی متجاوزین شرق و غرب، ‏مورد سرکوب و انواع حق تلفی و اجحاف، قرارگرفته اند.‏
‏ گروه های نوکر صفت و فرصت طلب با قرارگرفتن در صف دشمنان اکثریت آزادی طلب این کشور، از هیچ گونه دنائت و پستی ‏دریغ نکرده و در سایۀ عنایت قدرت های بیگانه، کرسی ها و مقامات مهم و پُر اعبار دولتی را غصب و با استفاده جوئی های ‏نامشروع از کمک های بین المللی برای خود شهرک ها و مارکیت های تجارتی ساخته اند و برای حفظ این دارائی های ‏فرعونی تلاش می کنند با اعمال وحشیانهء خود، هر سال در روز 18 سنبله، نظم و امنیت عامه را مختل کنند و با ‏قدرت نمائی در جاده های پایتخت، سایر باشنده گان کشور را از این طریق روحاً شکنجه کنند؛ عیناً همان کار هایی که بچۀ ‏سقو در دورهء قدرت خود بر مردم کابل می کرد- ‏تا آن که طوفانی از سمت جنوب برخاست و دامن این شر و فساد را از کابل برچید.
مقالات مصطفی عمرزی، پاسخ به چنین وضعیت ناهنجار و غیر متمدنانه است که لازم است جوانان و قلم به دستان ملیگرا، ‏آن را با دقت بخوانند و از وی حمایت کنند.‏
برای عمرزی عزیز در راه بیداری و همبسته گی بیشتر جوانان کشور، آرزوی توفیق می کنم.‏
 

Loading...
tags

ستاسې تبصرې

*


Top