حقیقت دنیا

حقیقت دنیاقال الله تعالی ... كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ...
ترجمه الله تعالی مفرماید: هرشی هلاک شدنی است بدون ذات اقدس الله تعالی....
قال رسول الله (ص) : حب الدنیا رأس کل خطیئة
رسول الله (ص) مفرماید: محبت دنیا رأس همه خطاها است.
آری! حقیقت دنیا همین است دنیا و همه اشیایی وابسته با آن فانی و نابود شدنی اند.
دنیا و لذت های آن با هیج کسی وفا نه مینماید و کسی را که با او محبت ورزید هلاک میکند.
از حضرت علی (رض) در مورد دنیا پرسیده شد او شان فرمودند: دنیا چیزی است که اگر شما در این جا هر شی حلال
استعمال کنید در روز قیامت از آنها مورد پرسش و با استعمال چیز های حرام مورد عذاب الهی قرار میگیرید.
جضرت انس بن مالک (رض) مفرمایند: هنگامیکه ملک الموت جهت قبض روح نزد نوح (ع) آمد از او پرسید: ای صاحب عمر
طویل! دنیا و لذت های آنرا چگونه محسوس نمودی؟
نوح (ع) فرمود: مثل اینکه شخصی یک محل که دو در دارد داشته باشد از یک در در آن داخل شود و برای اندک مدت در
بین آن توقف کند و از در دیگر خارج گردد.
به تحقیق هم که بقای این دنیا خیلی اندک است گر چه عمر نوح (ع) نسبت به همه انبیا بیشتربود و در این دنیای فانی برای
مدت زیاد حیات نمود اما او شان این عمر زیاد را هم خیلی کم محسوس نمودند.
حضرت عالا بن زیاد (رح) میفرماید: شبی در خواب دیدم که همه مردم به سوی یک شی میدوند من هم به تعقیب آنها رفتم
دیدم که پیرزنی بد قیافه، کور و کر که هر قسم زیب و زینت را بر تن نموده بود من نزدیک آن رفتم و از وی پرسیدم: تو
کی هستی؟
گفت: من دنیا هستم.
برایش گفتم: از الله تعالی میخواهم که در قلبم نفرت تورا بی اندازد.
او گفت: به شرطی که تو از دراهم نفرت داشته باشی.
حقیقتا که دنیا مانند پیرزنی بد شکل و ضعیف در حالت فنا و نابود شدن است و همه زینت وی مجازی بوده اطاعت و
متابعت اش وسیله هلاکت و بد بختی است.
حضرت بحیی ین معاذ (رح) فرموده اند: دنیا شراب شیطان است که با نوشیدن آن انسان نشه میشود و هنگامیکه به هوش بیاید
موقع عمل از دستش رفته میباشد و در این وقت از جانب ذاتی که یک ذره در زمین و آسمان از وی پنهان نیست مورد
حساب قرار میگیرد.
محبت دنیا و متابعت آن مایه هرگونه فساد و بد بختی است زیرا محبت دنیا انسان را از آخرت و از یاد الله تعالی غافل
میسازد چشم انسان را کور ساخته زنده گی اخروی را از نظرش پنهان میسازد.
در یک مجلسی از حسن بصری (رح) در باره اهل الدنیا(کسانیکه با دنیا محبت و رغبت بیشتر دارند) پرسیده شد.
حسن بصری (رح) فرمود: والله که نه اینها برای دنیا و نه هم دنیا برای ایشان باقی میمانند بلکه هر دوی اینها فانی و از یک
دیگر جدا مشوند.
کسیکه با دنیا محبت نمود از شر وحساب دنیا در امن نه میباشد زیرا هر که با دنیا محبت نموده بلاخره از آن در حالت
خیلی خراب جدا شده.
روزی عمر بن عبدالعزیز (رح) در مجلس دوستان خویش نشسته بود بعد از اندکی خاموشی اشک از چشمانش جاری شد
شخصی سبب گریه را از او پرسید عمر بن عبدالعزیز (رح) فرمود: من در باره دنیا و لذت های آن فکر نمودم که چگونه
مردم را در غفلت گرفتار و از مرگ غافل نموده اند در حقیقت این لذت ها و شهوات دنیا فانی بوده در آن پند و عبرت
است.
در اخیر گوش فرا دهید بر موعظه من
ای مسلمانان! هوشیار باشید که دنیا شراب شیطان است از نوشیدن آن بپرهیزید، محبت و رغبت دنیا را ترک نموده از آن
نفرت کنید و توسط انجام اعمال نیک و اطاعت رب لایزال پروردگار خویش را راضی نماید زیرا رضای خداوند (ج)
وسیلهء دخول جنت است.

Loading...
tags

ستاسې تبصرې

*


Top