پیکر ذهانت و فطانت

پیکر ذهانت و فطانتترجمه: انیسه «غزنوی»
حضرت مغیره بن شعبه(رض) شخصیت ذهین و فطین بود چال و فریب جانب مقابل را فورا درک می نمود عمر بن خطاب(رض) در زمان خلافت خویش وی را حاکم بحرین مقرر نمود بعد از چندین مدت باشنده ګان بحرین با مغیره بن شعبه(رض) مخالفت نمودند ودر دربار خلافت شکایت وی را نمودند.
امیرالمؤمنین عمر بن خطاب(رض) مغیره(رض) را نزد خویش خواست، در این وقت باشنده گان بحرین  با مظاهره چالاکی یک لک درهم را جمع نمودند ونماینده خود را با این رقم به دربار خلافت مدینه منوره فرستادند.
نماینده اهل بحرین در خدمت امیرالمؤمنین این رقم را پیش نمود وگفت که این یک لک درهم را مغیره بن شعبه(رض) نزد من  بطور خفیه گذاشته بود اکنون شما این را در بیت المال جمع کنید.
این یک چال اهل بحرین بود تا اینکه امیرالمؤمنین بر خلاف مغیره(رض) فیصله نموده ودر آینده او شان را حاکم بحرین مقرر ننمایند.
هنگامیکه مغیره(رض) در مقابل خو از این چال وسازش مردم بحرین خبر یافت فورا در اصل موضوع فهمید حضرت عمر(رض) مغیره(رض) رانزد خویش خواست و از وی پرسید که تو چرا مرتکب اینگونه خیانت شدی؟
مغیره(رض) فرمود: یا امرالمؤمنین من دو لک درهم را جمع نموده بودم اینان یک لک را در خدمت شما پیش نموده میخواهند یک لک دیگر را خودشان هضم نمایند.
باشنیدن این سخن مغیره(رض) هوش نماینده اهل بحرین پرید و احساس خجالت نمود ودر فکر افتاد که یک لک دیگر رااز کجا بیآاورد، پس عافیت خویش را در همین دید که از حقیقت مضوع امیرالمؤمنین را آگاه کند.
این نماینده از امیرالمؤمنین معافی خواست و حقیقت مضوع راآشکار ساخت که مغیره(رض) بی قصور بوده مرتکب هیچگونه خیانت نشده این همه چال وشرارت نابود وما از روی نادانی خویش فکر کردیم که به این طریق وی را از طرف شما دوباره حاکم بحرین مقرر نشود.
بعد از واضح شدن حقیقت امیرالمؤمنین از مغیره(رض) پرسید: توکه خیانت یک لک درهم را ننموده ای پس بر دو لک درهم چرا اعتراف نمودی؟
مغیره(رض) عرض نمود که یا امیرالمؤمنین با دیدن اینقدر رقم بزرگ من چال وسازش ایشان را درک نمودم و اگر من از این رقم انکار می نمودم شما شاید بر سخنان من باور نمی کردید زیرا آنها نقد رقم را همرا با گواهان  دخدمت شما حاضر نمودند به همین علت من اعتراف دو لک درهم را نمودم تا در اینها پیش نمودن رقم باقی دشوار تر تمام شود وحقیقت مضوع آشکار شود.
با شنیدن این جواب اندازه زهانت و فصانت حضرت مغیره بن شعبه(رض) برملا می گردد حضرت مغیره بن شعبه (رض) حکمران ذهین و جرنیل تجربه کار بود. (رضی الله عنهم ورضو عنه)

Loading...
tags

ستاسې تبصرې

*


Top