د وطن مینه

د وطن مینه


د نفرتو خبرې پرېږدئ 

دا د جنګ جګړو خبرې پرېږدئ 

وطن له زموږ نه د سوکالۍ هیله لرینه 

 

راځئ چې ټول په اتفاق شو 

د دوښمن مخ ته کلک دیوال شو 

وطن زموږ نه د اتحاد هیله لرینه 

 

وطن به موږ ګل ګلزار کړو 

دا شیطانان به لرې ګذار کړو 

وطن زموږ نه د ابادۍ هیله لرینه 

 

ټول مرور سره په خولا کړو 

ختمه به دغه دسیسه کړو 

وطن زموږ نه د خوشالۍ هیله لرینه 

 

راځئ چې جوړ افغانستان کړو

نړۍ سره سیال افغانستان کړو 

وطن زموږ نه د سیالي هیله لرینه 

 

راځئ چې ښاد بازمحمد کړو 

دغه نفرت خانه خراب کړو 

وطن زموږ نه د ښادۍ هیله لرینه 

tags

ستاسې تبصرې

*


Top