خبر شئ افغانانو

خبر شئ افغانانوخبر شی افغانانو بدمعاشان بیا یو ځای شوی
دا ستاسو د سرونو قاتلان بیا یو ځای شوی
هر ځل یی ستاسو سر باندی د بل سره سودا کړی
هماغه خونخواران او ظالمان بیا یو ځای شوی
د نورو د چوپړ به پار یی خپل ولس وژلی
بادار په اشاره دا جاسوسان بیا یو ځای شوی
اوس ورکه تری نه لارده او حیران دی چی وکړی
د خبل ځان د بقا به پار حیران بیا یو ځای شوی
څیری ی اوس رسوا دی افغانانو پيزندلی
اوس ګوری انقره کی غداران بیا یوځای شوی
عطا دی که دوستم دیاو محققدا بی مروته
په ضد د افغانانو خاینان بیا یو ځای شوی
استازی د قومونو دوی ته څوک ویلای نشی
محدوده غله راه زن یو څو کسان بیا یو ځای شوی
ازبک تاجک پښتون او هزاره دی سکه ورونه
هوښیار دی که په ضد یی راه زنان بیا یو ځای شوی
قومونه د وطن یی مشران زیاتی نه بولی
غولیږی زیاتی نه پری بی ایمان بیا یو ځای شوی
که خدای وکړی نو ځمکه د الله پری تنګه شوی
د قوم په نوم ځان خوښی مشران بیا یو ځای شوی
 

Loading...
tags

ستاسې تبصرې

*


Top