انتظاره لیونی دې کړم!

image_demo_30


راشه نور خو  راشه انتظاره لیونی  دې کړم

مکړه داسې مکړه نور دلداره لیونی دې کړم

ستا لارې ته دوه سترګې څلور مې کړې نور زر راځه
لار کې درته ناست يمه رویباره لیونی دې کړم

تږی له وختو یمه یو ډک جام ساقي غواړمه
جام د شهادت راکړه نور یاره لیونی دې کړم

غیږه کې د ستا به لږ دمه شمه ارام به شم
غیږ راکړه په زړه یمه بیماره لیونی دې کړم

یار له کلي لاړلو اوس کلی هم بد رنګ ښکاري
ورک شه ای بې یاره تش دیاره لیونی دې کړم

زما د ژوند ډيوه شوله اوس تته رڼا نه کوي
ستا هجران کې سوزمه نګاره لیونی دې کړم

نشته د عاکف د زړه ملګری اوس شهید شولو
درومي نور له ښاره وایي ښاره لیونی دې کړم

tags

ستاسې تبصرې

*

Top